Logo La Nou de Gaià

La Nou de Gaià

Tarragonès


Ets a: Portada


Notícies

 • 23 de maig 2016

  Obertura de pliques

  Alineació parcel•les 14 i 15 Carrer Glorieta La Nou de Gaià [+]

 • 23/05/2016

  Relació provisional d'infants admesos al Pla Experimental per incloure el primer cicle d'educació infantil 2016/2017

  Relació provisional d'infants admesos al Pla Experimental per incloure el primer cicle d'educació infantil 2016/2017

  Relació provisional d'infants admesos al Pla Experimental per incloure el primer cicle d'educació infantil 2016/2017 [+]

 • 23/05/2016

  Relació provisional d'infants admesos al Pla Experimental per incloure el primer cicle d'educació infantil 2016/2017

  Relació provisional d'infants admesos al Pla Experimental per incloure el primer cicle d'educació infantil 2016/2017 [+]

 • 30 DE MAIG 2016

  CONVOCATORIA PLE

  Convocatòria de ple extraordinari pel dilluns dia 30 de maig 2016 a les 20.00h a la sala de plens de l’ajuntament. [+]

 • La Nou de Gaià,25 de abril de 2016

  Licitació concessió demanial ús privatiu recinte, instal·lacions i equipaments Bar Cafeteria Casal municipal

  Licitació concessió demanial ús privatiu recinte, instal·lacions i equipaments Bar Cafeteria Casal municipal

  DATES I TERMINIS Presentació d'ofertes: 19 de maig de 2016 Obtenció documentació tècnica: Ajuntament de la Nou de Gaià ANUNCI El ple de la corporació de data 25 d’ abril de 2016, es va aprovar plec de condicions econòmiques- administrativa particulars que han de regir la licitació en concurrència convocada per a l’adjudicació mitjançant procediment obert de la concessió demanial del recinte, instal·lacions i equipaments del bar cafeteria del Casal Municipal de la Nou de Gaià, per a la seva explotació mercantil. Simultàniament s’obre la licitació en procediment obert amb diversos criteris i subjecció al Ple, del qual s’extracta els següents particulars a efectes de publicitat : 1. Entitat adjudicadora. a) Organisme: Ajuntament de la Nou de Gaià. b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. 2. Objecte de la licitació Licitació en concurrència per a l’adjudicació mitjançant procediment obert de la concessió demanial del recinte, instal·lacions i equipaments del bar cafeteria del Casal Municipal de la Nou de Gaià, per a la seva explotació mercantil. Lloc d’execució: la Nou de Gaià. Termini de duració: dos anys prorrogables per dos anys més. 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: A. Procediment: obert. B. Forma: diversos criteris 4. Cànon base de licitació, millorable (criteri de valoració ofertes): - 100 euros mensual. 5. Garanties. - Definitiva: 1.500 €. 6. Obtenció de documentació i informació. - Entitat: Ajuntament de la Nou de Gaià i al perfil del contractant pagina web ajuntament de la Nou de Gaià. - Domicili: C/ Castell, núm. 5. - Localitat: la Nou de Gaià CP: 43763. - Telèfon i fax: 977655257- 977655476. 7. Presentació de les ofertes. a) Data límit: el termini serà quinze dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el butlletí oficial de la província. b) Documentació que integra les ofertes: Sobre 1, sobre 2 i sobre 3. c) Lloc de presentació. Secretaria de l’Ajuntament de la Nou de Gaià, en horari d’oficina de les 10:00 h a les 13:30h de dilluns a divendres. 8. Obertura de les ofertes: tindrà lloc a les 12.00 hores del primer dilluns hàbil següent al dia d’acabament del termini de presentació de proposicions, i deu més, a les 12 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament. Abel Martí Gallofré Alcalde de l’Ajuntament de la Nou de Gaià. La Nou de Gaià,25 de abril de 2016. [+]

Veure més notícies...

Agenda de festes i actes

Veure tota l'agenda...


© Ajuntament de la Nou de Gaià, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Tarragonès. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo